“Forest Nymph” by Sangkae เป็นงานทดลอง ที่ผู้เขียนได้วาดองค์ประกอบของภาพอย่างนกและใบไม้บางชนิด โดยดูแบบจากหนังสือสารานุกรมนกและไม้เลื้อย คือ The World Atlas of Birds และ Hamlyn Colour Guides Climbing Plant แต่ทั้งนี้ได้นำองค์ประกอบทั้งหมดมาหลอมรวมเป็นภาพใหม่ ตามจินตนาการของตนเอง โดยมีตัวละครเอกคือนางไม้ หรือ Forest Nymph เพื่อถ่ายทอดความงามของป่า และจิตวิญญาณของผู้หญิงที่เป็นผู้รักษาป่า ภาพนี้ใช้ดินสอสี บนกระดาษ Canson Mi-Teintes ได้วาดไว้ตั้งแต่ปี 2014

“Forest Nymph” by Sangkae เป็นงานทดลอง ที่ผู้เขียนได้วาดองค์ประกอบของภาพอย่างนกและใบไม้บางชนิด โดยดูแบบจากหนังสือสารานุกรมนกและไม้เลื้อย คือ The World Atlas of Birds และ Hamlyn Colour Guides Climbing Plant แต่ทั้งนี้ได้นำองค์ประกอบทั้งหมดมาหลอมรวมเป็นภาพใหม่ ตามจินตนาการของตนเอง โดยมีตัวละครเอกคือนางไม้ หรือ Forest Nymph เพื่อถ่ายทอดความงามของป่า และจิตวิญญาณของผู้หญิงที่เป็นผู้รักษาป่า ภาพนี้ใช้ดินสอสี บนกระดาษ Canson Mi-Teintes ได้วาดไว้ตั้งแต่ปี 2014

ศิลปะนั้นคงอยู่แค่ชั่วครั้งคราว เหมือนรอยเท้าบนผืนทราย ที่ไม่นานเกลียวคลื่นก็ซัดสาดมันจางหายไป ชื่อของศิลปินคนไหนก็ไม่มีวันได้จารึกในใจคนไปชั่วกัปชั่วกัลป์ เพราะเวลาบนโลกนี้ยาวนานเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาคนใดจะสามารถจินตนาการถึง เมื่อผ่านไปหลายยุคหลายสมัยเข้า ผู้คนก็ย่อมลืมเลือนไปเสีย ศิลปินผู้ยิ่งยงคนใดก็ไม่อาจต่อต้านกระแสธารของเวลาไปได้

ถ้าจะว่าไปแล้ว ศิลปะก็คงเป็นได้แค่การหางานให้ใจทำในช่วงชีวิตนี้ เพียงเพื่อไม่ให้การอยู่บนโลกนี้มันน่าเบื่อหน่ายเกินไปนัก ผลงานที่เป็นวัตถุนั้นไม่นานคงแตกสลายไปตามกาลเวลา แต่ผลงานทางใจนั้นยังพอจะเก็บไว้เป็นเครื่องจรรโลงจิตวิญญาณได้บ้าง ว่าเกิดมาเป็นคนกับเขาทั้งที ชาตินี้ยังมีอะไรที่ทำแล้วรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เพราะการวาดรูปนั้นมันใช้แต่มือและตาเสียเมื่อไหร่ มันต้องใช้ความอดทนต่ออุปสรรคทางใจต่างๆ มากมายกว่าจะทำงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ รูปหนึ่งก็คือการเดินทางครั้งหนึ่ง ที่ต้องพบเจออะไรต่างๆ ระหว่างทาง บางอย่างชวนให้ท้อและคิดจะวางมือไปเสีย แต่คงเป็นความรักในความงามนั่นกระมังที่ยังผลักดันให้ทำต่อไป เพราะอยากจะได้เห็นบทสรุปของชิ้นงานที่ตัวเองทำขึ้นมา และหวังจะให้เกิดความสุขความรื่นรมย์ขึ้นในใจของผู้ชม วัตถุทางศิลปะใดๆ คงไม่ใช่แค่สิ่งที่จะผุพังไปตามกาลเวลาเท่านั้น แต่อาจเป็นเครื่องสะท้อนความงามหลายๆ อย่างในใจคนได้เหมือนกัน

Advertisements