“Earth” โดย แสงแข ปากกาโคปิค ปากกาเจล และสีอะครีลิค บนกระดาษ Arches

Earth คือ โลก ธรณี หรือผืนแผ่นดิน ประกอบด้วยธาตุดิน อัน เป็นสิ่งมีน้ำหนัก จึงเป็นฐานหรือกำลังอันมั่นคงที่ทำให้เรายืนอยู่ได้ ผืนดินที่เราเหยียบเดิน นอกจากจะเป็นฐานรากให้กับที่พักอาศัยของเราแล้ว ยังให้ผลผลิต พืชพันธุ์ธัญญาหารสำหรับเลี้ยงปากท้องเราด้วย เมื่อกินแล้วก็ขับถ่ายลงดิน ทั้งของเสียและซากพืชซากสัตว์ ก็กลายเป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงดินให้อุดมเพื่อให้พืชพันธุ์ต่างๆ เจริญเติบโตขึ้นมาเลี้ยงปากท้องและให้ร่มเงาแก่มนุษย์ต่อไป หมุนเวียนกลับไปกลับมาเช่นนั้น

บางชนชาติหรือประเทศ อย่างเช่นไทยเรานี้ ต้องถือว่าประชาชนเกิดมาโชคดี เพราะผืนดินอุดมสมบูรณ์ ภัยธรรมชาติแม้จะมีบ้าง ก็ไม่รุนแรงหรือเกิดความสูญเสียมากมายเกินไป หรือหากรุนแรงมากก็เกิดขึ้นน้อยครั้ง ชาวชนบทของไทยนั้น หากไม่ต้องการดิ้นรนเข้าไปทำงานแข่งขันในเมืองใหญ่ ตัดสินใจอยู่ที่บ้านเกิด อย่างไรก็ไม่อดตาย เพราะผืนดินมีพืชพันธุ์ธัญญาหารต่างๆ งอกเงยออกมาให้ได้บริโภค โดยไม่ต้องใช้ค่าครองชีพมากมายอะไร ขอแค่ขยันปลูกเลี้ยงรักษาเท่านั้น ดินที่อุดมสมบูรณ์เช่นนี้ ไม่ใช่หาได้ง่ายในพื้นที่อื่นๆ ของโลก ความจริงข้อนี้ หากลองวิเคราะห์ดูดีๆ แล้ว ก็น่าสนใจมาก เพราะผู้เขียนว่า ผืนดินเช่นใด ย่อมเหมาะกับลักษณะนิสัยจิตใจและวาสนาของคนที่อยู่บนผืนดินนั้น แผ่นดินไทยนั้นอยู่ง่าย หากินง่าย ดูจะสะท้อนนิสัยใจคอด้านดีของคนไทยส่วนใหญ่ ที่เป็นคนสบายๆ พอใจอะไรง่ายๆ ยิ้มง่าย หัวเราะง่าย ชอบตลก มีน้ำใจ ขี้สงสาร เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ที่ประสบความเดือดร้อน มีธรรมชาติเป็นนักประนีประนอม ถนอมน้ำใจกัน ปล่อยวางได้เร็ว อีกทั้งไม่ใคร่จะถือเนื้อถือตัว หรือยึดถือกฏเกณฑ์อะไรมากนัก ดังจะเห็นว่า คนไทยมักชอบผู้มีชื่อเสียงหรือคนดังที่เข้าถึงได้ง่าย มักเห็นเป็นเสมือนลูกหลานหรือครอบครัวเดียวกัน นี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยที่ผู้เขียนว่า ชาวต่างชาติรับรู้และสัมผัสได้ เมืองไทยจึงมีเสน่ห์มากในความรู้สึกของชาวต่างชาติ มาเที่ยวเมืองไทยแล้วได้เห็นอะไรแปลกๆ น่าสนใจมากมายหลายอย่าง บางอย่างก็ออกจะโลดโผนเกินไปด้วยซ้ำ ซึ่งก็สะท้อนความหลากหลายทางความคิดของคนไทยได้อย่างดี

ผู้เขียนชอบแนวคิดที่ว่า ถ้าเราใจดี รู้จักรักดิน ถนอมดิน เพราะเห็นพระคุณของดิน ดินนั้นก็จะอุดมสมบูรณ์ เกิดผลิตผลงอกเงยออกมาให้เราได้ใช้เลี้ยงชีวิต แต่ถ้าเราไม่รักษาใจตัวเองให้ดี ปล่อยให้ใจเป็นพิษ จนปล่อยออกมาเป็นการกระทำที่เบียดเบียนผู้อื่นหรือเบียดเบียนธรรมชาติ ดินก็ย่อมจะแห้งแล้ง หรือเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ เกิดความเสียหายต่อชีวิต การรักษาใจให้ดีและงาม ก็คงจะช่วยรักษาดินให้อุดมสมบูรณ์ได้ เป็นประโยชน์ต่อตัวเราเองต่อไป

Advertisements

“Wish” by Sangkae

มนุษย์ทุกคนมีความต้องการเหมือนกันอย่างหนึ่งคือมีบ้านที่อบอุ่นปลอดภัย จริงอยู่ว่าเราสามารถท่องเที่ยวและเรียนรู้ไปได้อย่างอิสระเสรี เราจะไปถึงไหนก็ได้ แต่สุดท้ายเราต้องมีบ้านเป็นรวงรัง และเป็นรากฐานของชีวิต ใครๆ ก็อยากมีชีวิตบั้นปลายที่สงบสุขและอบอุ่น  แค่ได้นั่งบนเตียงเงียบๆ อ่านหนังสือที่เราชอบก่อนนอน ก็ถือเป็นความสุขที่ช่วยเยียวยาจิตใจ ให้เรามีพลังกายพลังใจในการดำเนินชีวิต ความปรารถนาของผู้เขียนก็เป็นเช่นเดียวกันนี้  ผู้เขียนเห็นเพื่อนมนุษย์ไม่ว่าจะชาติใด ภาษาใด ต่างก็อยากมีความสุขแบบนี้เหมือนกัน ความสุขในบ้านจึงเป็นสิ่งสากล ไม่เลือกชาติ ศาสนา เพศ วรรณะใดๆ ความสุขในบ้านจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อโลกและประเทศของเราสงบสุข  หากเราอยากได้ความสุขดังว่า ต่างคนต่างก็ต้องรู้หน้าที่ รับผิดชอบดูแลประเทศของตน โดยไม่เอารัดเอาเปรียบใคร เพราะไม่มีใครอยากถูกเอาเปรียบ เมื่อเราไม่ชอบสิ่งใด เราย่อมไม่ควรปฏิบัติสิ่งนั้นกับคนอื่น ผู้เขียนว่า ทำได้เพียงแค่นี้ โลกจะกลายเป็นที่พักอาศัยอันน่าอยู่ เป็นรากฐานและพลังชีวิตของมนุษย์ทุกคน

บ้านเป็นรวงรังของชีวิตทางกายภาพ เป็นที่พักอาศัยของร่างกาย บางคนมีฐานะร่ำรวย มีบ้านใหญ่โต แต่ใจไม่มีความสุข นั่นแสดงว่ามีบ้านสวยงามอย่างเดียว ก็ไม่ได้ช่วยให้เกิดความสุขทางใจเสมอไป เพราะใจก็ต้องการรวงรังของมันเองเช่นกัน ทุกครั้งที่ผู้เขียนรู้สึกเป็นทุกข์ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม เมื่อผู้เขียนกลับมาตั้งสมาธิจดจ่ออยู่กับลมหายใจของตัวเอง พยายามตั้งสติ ติดตามดูอิริยาบถทางกาย และความเปลี่ยนแปลงทางใจของตนเอง ผู้เขียนจะสามารถอดทนกับความทุกข์นั้นได้อย่างมีพลัง เพราะรู้แล้วว่าทุกข์นั้นเป็นของชั่วคราว ไม่จีรังยั่งยืน เมื่อเกิดขึ้นมาได้ คงอยู่ได้ ก็สามารถดับไปได้เช่นกัน อีกวิธีที่ผู้เขียนใช้เมื่อเป็นทุกข์ จิตใจกระสับกระส่าย ผู้เขียนจะรำลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า หรือที่เรียกว่า พุทธคุณ นั่นเอง คุณของพระพุทธเจ้านั้นมีรายละเอียดอยู่ในบทสวดที่ขึ้นต้นด้วย อิติปิ โส ภะคะวา อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ฯ การภาวนาคาถานี้หรือเพียงแค่การนึกถึงพระพุทธเจ้า ก็สามารถพาจิตใจที่เป็นทุกข์ กระสับกระส่าย กลับคืนมาสู่รวงรังอันสงบสุขอีกครั้ง ใจที่ใสสะอาดนั้นเปรียบเสมือนดวงแก้ว เมื่อไรที่ความทุกข์เข้าเบียดเบียน เราก็อาจเผลอทำดวงแก้วใสนั้นตกหล่นจนแตกรานไป แต่เมื่อระลึกถึงความรักที่พระพุทธเจ้ามีต่อเรา ก็จะสามารถพาใจกลับคืนสู่เรือนได้อีกครั้ง เมื่อใดก็ตามที่ใจเป็นดวงแก้วใสสะอาด เมื่อนั้นใจก็จะเปี่ยมด้วยประสิทธิภาพและทรงพลัง สามารถปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ได้ผลตามที่ต้องการ

ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งสำหรับผู้เขียน ก็คือความรักในการทำงาน  การได้ทำในสิ่งที่รัก และรักในสิ่งที่ทำ คือความหมาย คือความงามของชีวิต คือเหตุผลที่เกิดมาบนโลกนี้

การใส่หัวใจลงไปในงาน ภาษาพระท่านเรียกว่า ฉันทะ คือความรัก ความพอใจที่ได้ทำงานนั้น เมื่อมีความรักความพอใจเสียอย่างแล้ว ต่อให้ยากลำบากเหน็ดเหนื่อยกายใจแค่ไหน ก็ยินดีต่อสู้ฝ่าฟัน  ความพากเพียรบากบั่น  อดทนต่อสู้อุปสรรคทุกอย่างมันก็ย่อมตามมา สิ่งนี้พระท่านเรียกว่า วิริยะ ความเพียรนี้จะเกิดขึ้นตามธรรมชาติ หากว่ารักในสิ่งที่ทำเสียแล้ว จิตใจก็ย่อมดำดิ่งจดจ่ออยู่กับงานตรงหน้า ร่างกายจะเจ็บปวดเสียดแทงอย่างไร ก็แทบไม่ได้ตามนึกถึง  เมื่อลงมือทำงานด้วยความวิริยะอุตสาหะแล้ว ก็เอาจิตใจจดจ่อ คอยตามนึกถึงงานที่ทำอยู่เสมอด้วยความเอาใจใส่  อันนี้เรียกว่า จิตตะ และสุดท้าย ก็ต้องใช้จิตคิดใคร่ครวญพิจารณาหาเหตุหาผลว่า งานที่ทำไปแล้วนั้น ส่งผลกระทบต่อใคร อย่างไรบ้าง มีข้อดี ข้อเสียอย่างไรที่จะต้องแก้ไข เพื่อปรับปรุงพัฒนางานของตนเองให้ดี มีคุณภาพยิ่งๆ ขึ้นไป การใช้ปัญญาพิจารณาในขั้นสุดท้ายนี้ถือเป็นความดีขั้นสูงสุด ที่เรียกว่า วิมังสา ความดีทั้งสี่ข้อนี้ พระพุทธเจ้าท่านให้ไว้ เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยให้การงานทุกอย่างทั้งทางโลกและทางธรรมบรรลุผลสำเร็จ ความรู้ของพระพุทธเจ้านั้น แม้จะเป็นหัวข้อเดียวกัน แต่ก็สามารถตีความและนำไปใช้ได้ในหลายระดับ  ตั้งแต่ระดับที่ตื้นอย่างการงานทางโลก และลึกซึ้งลงไปถึงการทำงานของจิตที่เรียกว่าเป็นการงานทางธรรม อิทธิบาทสี่นี้จึงเป็นธรรมอัศจรรย์ ที่ผู้น้อมนำเอาไปปฏิบัติในชีวิต จะสามารถบรรลุผลสำเร็จได้ ไล่ตั้งแต่ทางโลก คือประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพการงานต่างๆ ที่จะเป็นการสร้างหลักฐานมั่นคงแก่ชีวิต  และหากปฏิบัติได้ละเอียดประณีต ลึกซึ้งลงไปอีก ก็จะถึงซึ่งความสำเร็จทางจิต นั่นคือได้พบอานุภาพมหัศจรรย์ของจิตตนเอง สิ่งที่เคยคิดว่าเป็นไปไม่ได้ มันก็จะเป็นไปได้ขึ้นมาอย่างที่ภาษาของมนุษย์โลกไม่สามารถอธิบายได้ 😉

“Love” by Sangkae ปากกาโคปิคบนกระดาษ Arches

ภาพนี้ผู้เขียนตั้งใจวาดขึ้นเพื่อรำลึกถึงความงามของความรัก อันมิใช่ความรักระหว่างเพศ แต่เป็นความรักในการทำงาน โทนสีฟ้าอ่อน สื่อถึงความรักที่เต็มเปี่ยมด้วยอิสรภาพ โปร่งโล่งและกว้างไกลดุจเดียวกับผืนฟ้าอันกว้างใหญ่ไร้ที่สิ้นสุด เด็กผู้หญิงในรูปสวมเครื่องประดับศีรษะที่เป็นรูปม้าหมุน (carousel) อันสื่อถึงความบริสุทธิ์สดใส และความเยาว์วัยในหัวใจ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เธอทำตุ๊กตาของเธอเองขึ้นมาตัวหนึ่ง มือของเธอถือเข็มเย็บผ้า และเธอกำลังจดจ่อกับการปักด้ายสีทองลงไปบนชุดเครื่องแต่งกายของตุ๊กตา เธอทำงานนี้ด้วยความวิริยะอุตสาหะอย่างยิ่งยวด เพราะเธอรักในความงามและความปราณีตละเอียดอ่อน ตุ๊กตาซึ่งเป็นผลงานของเธอตัวนี้ ตรงหน้าอกมีนาฬิกาคุกคูซึ่งเข็มนาฬิกาหยุดค้างไว้เช่นนั้น  ไม่ขยับเดินอีกต่อไป และมีฝูงนกสีสันงดงามบินออกมาจากช่องของนาฬิกาบนหน้าอกของเธอ

ทั้งหมดนี้ ก็เพื่อจะบอกว่า เมื่อเราทำสิ่งใดด้วยหัวใจรัก เมื่อนั้นกาลเวลาจะไม่มีความหมายใดๆ อีกต่อไป เพราะเรามีความสุขอยู่ในปัจจุบันขณะของการทำงาน ที่ไร้ความกังวลติดข้องใดๆ กับอดีตหรืออนาคต ความรู้สึกสุขสงบและไร้กังวลนี้ คือความสุขที่เยือกเย็นงดงามอย่างยากจะหาความสุขใดมาเปรียบได้ จุดเริ่มต้นของการที่เด็กผู้หญิงคนนี้ต้องมานั่งทำงานเย็บตุ๊กตา ก็คือความรักที่ตัวเองมีให้กับงาน และสุดท้ายก็เป็นความรักนี้เองที่ set you free คือนำอิสรภาพทางใจ อันเป็นความสุขสูงสุดตอบกลับคืนมาให้เราในบั้นปลาย ดุจดั่งนกที่กรายปีกโผบินออกมาจากนาฬิกาอย่างอิสระเสรี จุดหมายปลายทางของผู้ที่น้อมนำเอาอิทธิบาทสี่มาปฏิบัติอย่างปราณีตลึกซึ้งและจริงจัง ก็คงเป็นเช่นเดียวกับเด็กผู้หญิงในภาพนี้ ที่เวลาจะไม่มีความหมายกับเธออีกต่อไป

บทความนี้จะขอนำเสนอผลงานของนักเรียนศิลปะของผู้เขียน ซึ่งเป็นการใช้วัสดุหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นลูกปัด ผ้าสักหลาด ริบบิ้น เทปผ้า แถบลูกไม้ ผ้าแก้ว ดอกไม้-ใบไม้ประดิษฐ์ ขนนก ไหมพรม จานกระดาษ สติกเกอร์ที่มีประกาย และกระดาษสา นำมาติดลงบนพื้นผิวของภาชนะ ของใช้ต่างๆ แผ่นกระดาษ และแผ่นไม้อัด เพื่อให้พื้นผิวที่ดูเรียบง่ายธรรมดาเหล่านั้น มีลูกเล่นที่น่ารักน่าสนใจขึ้น สามารถนำไปใช้ประโยชน์และนำไปตกแต่งบ้านได้

งานชิ้นนี้เป็นของน้องขวัญ วัยย่างสี่ขวบ ชั้นเนิร์สเซอรี รร. อบต. หนองน้ำรัด จ.แพร่ ผู้เขียนใช้กระดาษทิชชู่แช่น้ำจนเปื่อยเละ นำไปผสมกับกาวและสีน้ำ  นวดจนส่วนผสมทั้งหมดเหนียวข้นและเนียนเข้ากันดี จากนั้น ผู้เขียนใช้ปากกาหมึกซึมร่างภาพขนมเค้กในจานและตัวอักษรเป็นประโยคลงบนแผ่นไม้อัด  แล้วตักกระดาษทิชชู่ผสมกาววางลงบนรูปเค้กที่วาดไว้ โดยผู้เขียนเป็นคนเลือกเองว่าส่วนไหนใช้สีอะไร สิ่งที่น้องต้องทำก็เพียงแค่ใช้มือสองข้างจับไม้จิ้มฟันข้างละ 1 ก้าน แล้วใช้ไม้นั้นจิ้มลงไปบนกระดาษทิชชู่ผสมกาว จนส่วนผสมนั้นติดลงบนแผ่นไม้ กลายเป็นเนื้อเค้กที่มีสีสันสวยงาม และมีผิวสัมผัสเป็นรูเล็กๆ ขรุขระ  จากการใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปแบบถี่ๆ ทั้งนี้ผู้เขียนคอยช่วยปรับรูปร่าง ไม่ให้น้องจิ้มเลยออกนอกขอบภาพ ส่วนรายละเอียดที่เล็กมาก  ผู้เขียนก็ช่วยจิ้มให้แทน สรุปว่า งานนี้น้องได้ฝึกการใช้มือและนิ้ว ขยับขึ้นขยับลงจากการช่วยครูจิ้มกระดาษทิชชู่ผสมสีและกาว ;-D ส่วนที่เป็นจานขนมเค้ก และประโยคภาษาอังกฤษนั้น ผู้เขียนเพ้นท์ด้วยสีอะครีลิค  และเมื่อกระดาษทิชชู่ผสมกาวแห้งดีแล้ว ก็ใช้สติกเกอร์ 3D รูปนกและผีเสื้อไม้ตัวเล็กๆ ติดลงไปเพื่อตกแต่งเค้กก้อนนี้ให้สวยงามมากขึ้น ^^

ภาพข้างบนเป็นผลงานของน้องขวัญเช่นเดียวกัน ผู้เขียนต้องการให้น้องได้รู้จักกับสีสันต่างๆ และเนื้อสัมผัสของวัสดุนั่นคือลูกปัดเม็ดเล็กๆ ผู้เขียนจึงวาดรูปเด็กผู้หญิงลงบนแผ่นไม้อัด แล้วระบายด้วยสีอะครีลิค แต่ได้เว้นว่าง ไม่ระบายสีส่วนที่เป็นตัวเสื้อ พื้นที่ว่างนี้ผู้เขียนค่อยๆ ทากาวร้อนลงไปก่อนทีละนิด จากนั้นให้น้องหยิบลูกปัดเม็ดเล็กหลายสีสันค่อยๆ โรยลงไปบนกาว จนกว่าจะเต็มพื้นที่ โดยผู้เขียนเป็นคนเลือกสีลูกปัดให้ เพื่อให้เข้ากับสีของภาพโดยรวม  ซึ่งก็แน่นอนว่า มือเล็กๆ ของเด็กที่ยังควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ไม่ดีนัก ย่อมทำลูกปัดตกหรือฟุ้งกระจายออกนอกจุดที่กำหนดไว้ไปบ้าง แต่ก็เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานกันดี ;-D จากนั้นผู้เขียนใช้ดอกไม้ผ้าติดลงไปบนตัวเสื้อและผมของเด็กผู้หญิง เพื่อให้รูปนี้มีลูกเล่นน่ารักขึ้น งานนี้เป็นการฝึกให้เด็กรู้จักกับเฉดสีต่างๆ และได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กในการหยิบลูกปัดมาโรยลงไปบนพื้นผิวของวัตถุ  ทำให้ได้ภาพที่น่ารักเข้ากับบุคลิกของเด็กผู้หญิงที่ชอบเทพนิยายอย่างน้องขวัญเป็นอย่างดี ^^

งานชิ้นนี้ผู้เขียนใช้แผ่นกระดานไม้อัดรูปผีเสื้อ มีขาตั้งและตรงขอบฉลุเป็นลวดลายสวยงาม นำมาทาสีอะครีลิคเป็นสีชมพูหวาน (สีโปรดของน้อง) เมื่อสีแห้งแล้ว ก็ทากาวร้อนลงบนแผ่นไม้ แล้วให้น้องขวัญนำดอกไม้ประดิษฐ์หลายแบบ รวมทั้งผีเสื้อและดวงดาวมาแปะติดลงไปบนแผ่นไม้ ให้เป็นสวนดอกไม้สีพาสเทล ^^ ทั้งนี้ผู้เขียนเป็นคนชี้ตำแหน่งให้ ว่าชิ้นไหนติดลงตรงจุดไหน จากนั้นให้น้องใช้มือกดดอกไม้และผีเสื้อให้ติดลงบนแผ่นไม้ ก็เป็นอีกหนึ่งชิ้นงาน ที่นอกจากจะได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็ก และปลูกฝังเรื่องการเล่นสีแล้ว ยังได้ของตกแต่งบ้าน นำกลับไปใช้งานได้จริงอีกชิ้นหนึ่งด้วย ^^

งานชิ้นนี้เป็นภาคต่อจากชิ้นข้างบน สำหรับชิ้นนี้ขอเล่นสีโทนเย็นที่ดูแล้วสบายตาสบายใจบ้าง ^^ ผู้เขียนใช้แผ่นกระดานไม้อัดรูปหัวใจ นำมาทาสีฟ้า เมื่อสีแห้งแล้ว ก็ให้น้องขวัญนำดอกไม้ ใบไม้ผ้า และลูกปัดมาติดตกแต่งให้สวยงาม (ดอกไม้ผ้าเหล่านี้ผู้เขียนตัดออกมาจากเศษผ้ากำมะหยี่และผ้าลูกไม้ที่มีอยู่) ทั้งนี้ผู้เขียนเป็นคนชี้บอกจุดให้ว่าใช้สีอะไรและติดตรงไหน จากนั้นก็ทากาวร้อนให้ แล้วให้น้องใช้นิ้วมือกดดอกไม้ ใบไม้ให้ติดลงบนแผ่นกระดาน

งานชิ้นนี้ผู้เขียนนำแผ่นซีดีที่ไม่ใช้แล้ว มาทากาวร้อนลงไป แล้วนำลูกปัดหลากหลายรูปแบบและสีสันที่สะสมไว้ มาให้น้องขวัญนำไปติดลงบนแผ่นซีดี โดยผู้เขียนทากาวร้อนให้ทีละจุด แล้วเลือกลูกปัดให้น้องนำไปติดทีละเม็ดจนเต็มหมดทั้งแผ่นซีดี จากนั้นผู้เขียนใช้ผ้าสักหลาดสีขาวสองชิ้นตัดเป็นตัวหอยทาก โดยนำผ้ารูปหอยทากมาติดประกบกันสองชั้นเพื่อให้มีความหนาทนทานมากขึ้น แล้วใช้สีเพ้นท์ผ้าทาลงไปบนตัวหอยให้มีสีสันสวยงามเข้ากับเปลือกหอยที่ทำจากลูกปัดหลากสี สุดท้ายก็นำเปลือกหอยจากแผ่นซีดีมาติดกาวลงไปบนตัวหอยที่เป็นผ้าสักหลาด แล้วติดลูกปัดเข้าไปตรงปลายหนวดและดวงตา ก็ได้หอยทากหน้าตาน่ารักที่มีเปลือกสวยเหมือนอัญมณีหลากสี เอาไว้ติดตกแต่งห้อง ^^

งานนี้น้องขวัญได้ช่วยครูตกแต่งกล่องกระดาษให้น่ารัก สำหรับเอาไว้ใส่ของกระจุกกระจิก เพราะผู้เขียนได้กล่องกระดาษขนาดกลางสีน้ำตาลเรียบๆ มาหนึ่งใบ และมีไหมพรมที่ซื้อสะสมไว้หลายสี จึงใช้ไหมพรมสีต่างๆ ม้วนเป็นวงรี แล้วนำมาติดกาวเรียงกันลงไปเป็นรูปดอกไม้ จากนั้นใช้ไหมพรมโทนสีเขียวหลายเฉด ทำเป็นก้านดอกและใบ (งานม้วนไหมพรมนี้ให้น้องลองทำแล้ว แต่ค่อนข้างยากเกินทักษะของเด็กวัยนี้ ครูจึงต้องจัดการเอง ^^) จากนั้นผู้เขียนทากาวลงไปแล้วให้น้องช่วยหยิบกระดุมหลากสีมาติดตกแต่งลงไปบนดอกไม้ รวมทั้งติดโบสำเร็จรูปที่ทำจากเชือก ตรงกลางเป็นดอกกุหลาบเล็กๆ ลงไปบนก้านดอก ขั้นสุดท้าย ผู้เขียนทากาวร้อนลงบนกล่องแล้วให้น้องติดผีเสื้อไม้ตัวเล็กๆ ลงไปด้วย ก็ทำให้ได้กล่องรูปสวนดอกไม้สวยงามไว้ใช้ใส่ของอีกหนึ่งใบ ^^

งานชิ้นนี้น้องขวัญได้ลองทำสระบัวจำลองสีสันสดใส ^^ ผู้เขียนใช้จานกระดาษทรงกลมที่หาซื้อได้ตามร้านขายอุปกรณ์ทำขนม นำมาตัดเป็นแฉกๆ แล้วตัดแต่งเป็นกลีบที่โค้งสวยงาม จากนั้นให้น้องช่วยเพ้นท์สีอะครีลิคลงไป โดยในหนึ่งดอกจะใช้จานหลายใบซ้อนกันเป็นชั้นๆ เพื่อให้เหมือนดอกบัวที่มีกลีบหลายชั้น ชั้นล่างสุดผู้เขียนให้น้องเพ้นท์สีเข้มอย่างสีม่วง ส่วนชั้นบนก็ให้เพ้นท์สีอ่อนลงเรื่อยๆ อย่างชมพูเข้ม ไล่ไปหาชมพูอ่อนหรือชมพูอมเหลือง นอกจากนี้ผู้เขียนยังสอนให้น้องทำเอฟเฟคต์ด้วยการใช้นิ้วปัดปลายพู่กัน ให้สีกระจายเป็นจุดๆ ลงบนปลายกลีบ เกิดเป็นลวดลายที่ทำให้กลีบสวยงามขึ้น สำหรับใบบัวนั้น ใช้จานกระดาษทรงกลมสองขนาด เพ้นท์สีเขียวหลายเฉดไล่กัน จากเขียวเข้ม ไปหาเขียวอมเหลือง จากนั้นผู้เขียนใช้พู่กันจุ่มสีขาววาดเป็นเส้นใบเพื่อให้สมจริงมากขึ้น ขั้นสุดท้าย ผู้เขียนนำกลีบทั้งหมดมาติดกาวซ้อนกันเป็นชั้นๆ แล้วติดลงบนกระดาษแข็งสีฟ้าที่เป็นพื้นหลัง ตรงกลางดอกติดเกสรสำเร็จรูปสีเหลืองทอง ส่วนใบก็ติดกาวลงไปเช่นเดียวกัน ทำให้ได้สระบัวจำลองจากจานกระดาษ ที่สามารถนำไปใช้เป็นภาพแต่งฝาผนังบ้านได้ ^^

งานชิ้นนี้ผู้เขียนได้ถุงกระดาษสีทอง ทำจากกระดาษแข็งหนาทนทาน ติดโบว์น่ารัก มาจากร้านขายของจิปาถะ ที่เรียกว่า ร้านยี่สิบบาท ;-D ซึ่งเป็นสถานที่ที่ผู้เขียนมักเข้าไปดูของคราวละนานๆ เพื่อหาอุปกรณ์หรือเครื่องตกแต่งน่ารักๆ มาไว้ให้เด็กทำงานศิลปะ บางทีก็ได้ไอเดียใหม่ๆ จากการเลือกของในร้านประเภทนี้เอง ^^ ผู้เขียนตัดผ้าสักหลาดหลากสี เป็นรูปผลไม้ต่างๆ พร้อมก้านและใบสีเขียว จากนั้นใช้กาวร้อนทาลงไปตามจุดต่างๆ แล้วให้น้องขวัญหยิบชิ้นผ้ารูปผลไม้วางบนกาวร้อนแล้วใช้มือค่อยๆ กดทับลงไปจนชิ้นผ้าติดบนถุงกระดาษแน่นดี ขั้นสุดท้ายผู้เขียนนำกระดุมหลากสีติดลงไปตรงฝาปิดถุง ทำให้ดูน่ารักมากขึ้น น้องบอกว่า เสร็จงานนี้หนูจะเอาถุงไปใช้เก็บของเล่น ^^ ก็ถือเป็นอีกชิ้นงานที่นอกจากจะน่ารักแล้ว ยังนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงด้วย ^^

สองภาพข้างบนเป็นผลงานของน้องพรีเมียร์ วัยสองขวบกว่า ชั้นเนิร์สเซอรี รร. ใกล้บ้านในอำเภอร้องกวาง จ.แพร่ งานนี้เป็นชิ้นแรกของน้องในการมาเรียนศิลปะกับผู้เขียน  ดังนั้นจึงยังไม่ให้ทำอะไรซับซ้อนมากนัก ผู้เขียนทราบมาว่าน้องชอบรถไฟมาก จึงวาดรูปรถไฟลงบนแผ่นไม้อัด แล้วตัดผ้าสักหลาดหลายสีเป็นชิ้นเล็กๆ รูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม จากนั้นจึงทากาวลงไปในส่วนที่เป็นหัวรถไฟและตู้โบกี้ แล้วให้น้องค่อยๆ หยิบชิ้นผ้าสักหลาดเล็กๆ มาแปะลงบนจุดที่ทากาวไว้แล้ว โดยที่บางครั้งผู้เขียนก็ให้น้องเลือกสีเอง แต่บางครั้งก็ออกคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษให้น้องหยิบผ้าแต่ละสีออกมา ซึ่งก็เป็นความต้องการของคุณแม่น้องที่อยากให้บูรณาการเอาวิชาภาษาอังกฤษเข้ามาประกอบในการเรียนศิลปะด้วย ขั้นสุดท้ายผู้เขียนติดดอกไม้ผ้าสำเร็จรูปลงไปบนตู้โบกี้ และใช้สติกเกอร์รูปวงกลมและหกเหลี่ยมที่มีประกายระยิบระยับติดเข้าไปเป็นล้อรถไฟ ทับด้วยกระดุมหลากสีอีกชั้นหนึ่ง ปิดท้ายด้วยการตัดสติกเกอร์สีฟ้าเข้มเป็นรูปควันรถไฟและติดลงไปเพื่อเพิ่มความน่ารักด้วย ^^

โปรเจ็คต์นี้เป็นของน้องพัชรจัง ขณะนั้นอยู่ ป.4 รร. มารดาอุปถัมภ์ จ.แพร่ ที่ผู้เขียนออกแบบมาเพื่อให้น้องได้รู้จักการใช้สื่อทางศิลปะอื่นๆ นอกเหนือจากการใช้สีระบายลงบนกระดาษ งานนี้ใช้ผ้าสักหลาดตัดเป็นรูปสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติ ทั้งสัตว์ กระแสน้ำ ใบไม้ ดอกไม้ ฯลฯ เพื่อสร้างเรื่องราวขึ้นมาบนแผ่นไม้ (ทำจากไม้ไอศกรีมต่อกันเป็นแพ ทาทับด้วยสีอะครีลิค) ผู้เขียนให้น้องได้ฝึกบังคับมือด้วยการตัดผ้าเป็นรูปทรงต่างๆ ฝึกการวางสีให้เกิดความโดดเด่นขึ้นในภาพ และฝึกใช้จินตนาการในการเล่าเรื่อง (story telling) ชิ้นงานที่สำเร็จแล้วนี้ นำไปใช้เป็นที่รองแก้ว เพื่อตกแต่งโต๊ะอาหารให้สวยงามน่าสนใจได้ งานเซ็ทนี้มี 3 ชิ้น ชิ้นแรกมีฉากเป็นท้องทะเล ซึ่งมีเรือและปลาแหวกว่ายในน้ำ ชิ้นที่สองเป็นนกบินบนท้องฟ้า ส่วนชิ้นที่สาม เป็นนกยูงสีสันสวยงามในป่า ชิ้นแรกและชิ้นที่สองนั้นน้องได้แสดงฝีมือการตัดผ้ามากหน่อย โดยสามารถตัดเป็นรูปตัวสัตว์และองค์ประกอบอื่นๆ ได้ดีทีเดียว มีต้องแก้ไขบ้างเล็กน้อยเท่านั้น (ยกเว้นใบไม้ ดอกไม้ ซึ่งครูต้องช่วย เพื่อสรุปงานให้ทันภายในเวลาที่มีอยู่) ส่วนชิ้นที่สาม รูปนกยูงนั้นผู้เขียนต้องช่วยเพราะสัปดาห์นั้นมีเวลาจำกัดมาก  น้องจึงต้องเป็นลูกมือคอยทากาวร้อนให้ครู ;-D สุดท้ายจึงสามารถสร้างงานได้ครบเซ็ท นำไปใช้ประโยชน์ได้ด้วย (ฉากหลังที่เห็นนั้นเป็นภาพวาดสีอะครีลิคและสื่อผสมฝีมือน้องสาวผู้เขียนเอง)

สองภาพด้านบนนี้เป็นผลงานที่ผู้เขียนออกแบบมาเพื่อให้หนูวี่ ซึ่งขณะนั้นอยู่ชั้น ป.4 รร.มารดาอุปถัมภ์ ได้เรียนรู้วิธีเล่นกับสีสันและเนื้อสัมผัสของวัสดุ โดยผู้เขียนใช้ขวดโหลแก้วสองแบบ แบบแรกนั้นทากาวร้อน แล้วติดขนนกสีม่วงลงไป จากนั้นให้น้องหยิบลูกปัดหลากสีโรยทับลงไปบนขนนก ทั้งนี้ครูเป็นคนเลือกสีลูกปัดให้ เพื่อให้ได้ภาพรวมและสีสันตามที่ออกแบบไว้ ส่วนสร้อยและจี้ที่ใช้ห้อยตรงคอขวดโหลนั้นผู้เขียนร้อยขึ้นและนำมาประดับให้สวยงาม ขวดโหลแก้วแบบที่สองเป็นทรงกระบอกสูง ผู้เขียนทากาวร้อนลงไปแล้วให้น้องนำดอกไม้ผ้าและลูกปัดเม็ดใหญ่โทนสีฟ้า-น้ำเงินติดลงไปก่อน จากนั้นทากาวในบริเวณที่เหลืออยู่แล้วให้น้องโรยลูกปัดเม็ดเล็กสีโทนเข้ากันลงไปจนทั่ว สำหรับสร้อยที่ห้อยตรงคอขวดนั้นผู้เขียนเป็นคนร้อยขึ้นเองเช่นเดียวกัน

งานชิ้นนี้เป็นของน้องเวฬา วัยย่างสามขวบ ชั้นเนิร์สเซอรี รร.เทพนารี จ.แพร่ เกิดจากการเรียนหลายครั้ง โดยครั้งแรกผู้เขียนเริ่มจากการให้น้องจับพู่กันจุ่มสีอะครีลิคแล้วป้ายลงไปบนกระดาษกล่องหนาๆ โดยจะป้ายให้เลอะอย่างไรก็ได้ตามใจชอบ 😉 เมื่อได้กระดาษที่มีหลายสีสันผสมผสานกัน ผู้เขียนก็นำกระดาษนั้นมาตัดเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆ ทั้งหมด จากนั้นก็ตัดกระดาษแข็งเป็นรูปปีกผีเสื้อขนาดเล็กและใหญ่ เมื่อน้องมาเรียนครั้งถัดไป ผู้เขียนก็ทากาวลงบนปีกผีเสื้อ แล้วให้น้องออกแรงกล้ามเนื้อมัดเล็กด้วยการหยิบชิ้นกระดาษสี่เหลี่ยมเล็กๆ เหล่านั้นมาวางแปะลงบนปีกผีเสื้อที่ทากาวไว้แล้ว จุดไหนที่น้องวางชิ้นกระดาษกลับด้าน ผู้เขียนก็คอยพลิกให้ หรือแปะไม่ตรงจุดที่มีกาว ก็คอยขยับให้ 😉 ขั้นสุดท้ายผู้เขียนใช้กระดาษกล่องตัดเป็นรูปลำตัว หัว และหนวดผีเสื้อ แล้วติดลูกปัดลงไปตกแต่งให้สวยงาม ผีเสื้อโมเสคนี้ใช้ตกแต่งห้องก็ดูน่ารักไปอีกแบบ

งานนี้เป็นชิ้นแรกของน้องเนเน่ ชั้น ป.4 รร.เทพนารี จ.แพร่ ผู้เขียนยังไม่ให้น้องทำงานที่ยากหรือซับซ้อนมากนัก เพียงต้องการให้ได้ลองออกแบบเสื้อผ้าและทรงผมตุ๊กตา เพราะดูจะเป็นงานที่เข้ากับบุคลิกของน้องเป็นอย่างดี ผู้เขียนจึงใช้แผ่นไม้อัดทำเป็นพื้นหลัง แล้วนำผ้าสักหลาดสีขาว มาตัดเป็นรูปใบหน้า ลำตัวและช่วงแขนของตุ๊กตา จากนั้นทากาวร้อนลงบนแผ่นไม้ แล้วให้น้องติดใบหน้ากับตัวตุ๊กตาลงไป ต่อจากนั้นจึงให้น้องออกแบบเสื้อผ้า ซึ่งเจ้าตัวอยากได้เสื้อแบบนักบัลเล่ต์ ผู้เขียนจึงตัดผ้าสักหลาดสีชมพูอมม่วงเป็นตัวเสื้อ แล้วใช้แถบผ้าแก้วจับระบายและแถบลูกไม้สำเร็จรูปที่มีอยู่หลายเฉดสี ทำเป็นกระโปรงบานหลายชั้นให้มีสีสันเข้ากับตัวเสื้อ จากนั้นใช้ลูกไม้สีชมพูอ่อนติดลงบนเสื้อให้มีรายละเอียดมากขึ้น ส่วนน้องก็ใช้ดอกกุหลาบผ้าสีชมพูอ่อนติดลงไปที่กระโปรงด้วย ^^ สำหรับเส้นผม ผู้เขียนใช้ไหมพรมสีเหลืองตัดเป็นเส้นยาวติดลงไปที่หัวตุ๊กตาและถักเปียให้สวยงาม ส่วนน้องทำหน้าที่ติดลูกปัดสีบานเย็นลงบนหางเปีย รวมทั้งนำดอกไม้โลหะเล็กๆ มาเพ้นท์สีชมพู ม่วง และฟ้า นำมาติดที่ผมเปีย เพื่อให้ดูคล้ายกับราพันเซล ^^

ผลงานด้านบนเป็นของหนูวี่ ซึ่งต้องการทำการ์ดอวยพรปีใหม่สามใบให้พ่อ แม่และตนเอง ^^ สำหรับใบแรกที่เป็นสีชมพูหวานนั้น น้องตั้งใจทำเป็นของขวัญให้ตัวเอง ;-D ผู้เขียนใช้กระดาษสาแบบหนาและกระดาษห่อของขวัญแบบบางนุ่มตัดเป็นกลีบดอก ให้น้องติดลงไปบนกระดาษขาว ตรงกลางดอกตกแต่งด้วยลูกปัดโทนชมพู ด้านข้างใช้ดอกไม้สำเร็จรูปดอกเล็กๆ และกระรอกน้อยติดลงไปด้วยเพื่อเพิ่มความน่ารัก ขอบการ์ดใช้ริบบิ้นเส้นเล็กลายน่ารักติดลงไปด้วย การ์ดใบที่สองเป็นสีม่วงซึ่งน้องตั้งใจมอบให้คุณแม่ ผู้เขียนใช้กระดาษห่อของขวัญสีม่วงอมฟ้า และกระดาษบางนุ่มสีม่วงตัดเป็นกลีบให้น้องติดลงไปเช่นเดิม ตรงกลางดอกตกแต่งด้วยลูกปัดโทนสีม่วง-ฟ้า ด้านข้างติดดอกไม้สำเร็จรูปโทนสีเข้ากัน ส่วนขอบการ์ดแต่งด้วยแถบลูกไม้โทนม่วง สำหรับการ์ดใบสุดท้ายเป็นสีเขียว ซึ่งน้องมอบให้คุณพ่อ ผู้เขียนใช้กระดาษห่อของขวัญแบบบางนุ่มลายสีเขียวตัดเป็นกลีบให้น้องติดลงไป ตรงกลางแต่งด้วยลูกปัดโทนสีเขียว ด้านข้างติดดอกไม้และใบไม้สำเร็จรูป ขอบการ์ดแต่งด้วยริบบิ้นผ้าแก้วสีทองและเทปผ้าสีเขียว

ชิ้นงานเหล่านี้ทำได้ง่าย สนุก เพลิดเพลินใจทั้งคนสอนและคนเรียน ^^ เพราะแค่ใช้มือหยิบวัสดุต่างๆ มาแปะติดลงไปเท่านั้น ก็สามารถแปลงโฉมพื้นผิวที่ดูเรียบง่ายให้เก๋ไก๋ น่ารัก มีสไตล์กว่าเดิม ทว่าก็ต้องอาศัยความสามารถในการดีไซน์หรือออกแบบ รวมทั้งการรู้จักเล่นกับสีสันและเนื้อสัมผัสของวัสดุที่หลากหลายด้วย ก็หวังว่าผู้ชมที่ได้อ่านบทความและชมภาพข้างต้น จะได้ไอเดียและแรงบันดาลใจดีๆ ในการสร้างสรรค์งานศิลปะและงานฝีมือของตนเอง อีกทั้งได้หวนระลึกถึงความสดใสรื่นเริงที่เคยมีในวัยเด็กนะคะ ^^

ผลงานศิลปะที่นำมาแสดงในวันนี้ เป็นการฝึกให้เด็กใช้นิ้วมือแต้มสี รวมทั้งใช้พู่กัน ฟองน้ำ หรืออุปกรณ์อย่างอื่นจุ่มสีแล้วนำมาวาดลวดลายลงไปบนพื้นผิวของภาชนะและวัสดุหลายประเภท ในจำนวนนี้มีผลงานหลายชิ้นที่เป็นการรีไซเคิล นำวัสดุเหลือใช้ที่จะทิ้งแล้ว กลับมาตกแต่งใหม่ให้สวยงาม ซึ่งนอกจากจะได้ฝึกฝีมือทางศิลปะแล้ว ยังทำให้ได้ภาชนะใหม่ที่ดูดีกว่าเดิมมาไว้ใช้ประโยชน์ได้จริงอีกด้วย

ผลงานด้านบนนี้เป็นของน้องเวฬา วัยย่างสามขวบ ชั้นเนิร์สเซอรี รร. เทพนารี จ.แพร่ ผู้เขียนได้นำก้อนหินที่มีรูปทรงสวยงามและพื้นเรียบ มาทาสีอะครีลิคทับลงไป (ทาสีไว้ล่วงหน้า ทิ้งไว้จนแห้งดี) จากนั้นผู้เขียนเก็บใบไม้รูปทรงต่างๆ ที่หาได้ในบ้าน  ใช้พู่กันทาสีอะครีลิคลงไปบนใบไม้ แล้วนำใบไม้ที่ชุ่มสีไปวางบนก้อนหิน ให้น้องใช้มือกดทับจนสีบนใบไม้ติดลงบนก้อนหิน ด้วยเหตุที่มือของน้องเล็กมากๆ และยังควบคุมกล้ามเนื้อมัดเล็กได้ไม่ดีนัก ครูก็เลยต้องช่วยกดใบไม้ลงบนก้อนหินด้วยอีกแรงหนึ่ง เพื่อให้สีบนใบไม้ประทับลงบนก้อนหินเป็นรูปภาพที่สวยงาม ^^

งานชิ้นนี้น้องเวฬา ผู้เป็นเด็กรักความสะอาดและไม่ชอบให้มือเปื้อน ;-D ได้ถูกจัดให้ใช้ทั้งมือและนิ้วละเลงและลาก-แต้มสีอะครีลิคลงไปบนจาน โดยผู้เขียนใช้จานเมลามีนขนาดย่อมสองใบที่มีรูปทรงสวยงาม นำมาพ่นสเปรย์อะครีลิคสีฟ้าและม่วงทับลงไป เมื่อสีพื้นแห้งดีแล้วก็ให้น้องใช้นิ้วลาก-แต้มหรือใช้มือแปะสีลงบนจาน รวมทั้งใช้แปรงปาดสี และฟองน้ำรูปทรงต่างๆ จุ่มสี ประทับลงบนจาน เมื่อสีบนจานแห้งดีแล้ว ผู้เขียนก็ใช้สีทองทาตรงขอบจานเพื่อให้ชิ้นงานดูสวยงามมากขึ้น

งานนี้ทีแรกผู้เขียนตั้งใจจะให้น้องเวฬาใช้นิ้วจุ่มสี แล้วแต้มลงบนขวดแก้ว เพราะเห็นว่าเด็กเล็กวัยนี้ใช้นิ้วเอาจะง่ายกว่าใช้อุปกรณ์ ^^ แต่พอผู้เขียนกำลังตักสีอะครีลิคลงในจานสี โดยใช้พู่กันช่วยผสมสีให้เข้ากัน น้องก็แย่งพู่กันจากมือครู พร้อมส่งเสียงบอกทำนองว่าอยากทำเอง ผู้เขียนจึงปล่อยให้น้องจับพู่กันป้ายลงไปบนขวดตามใจชอบ  พอน้องละเลงสีหนึ่งเสร็จ ผู้เขียนก็ล้างพู่กันแล้วจุ่มสีใหม่ ให้น้องป้ายลงไปเรื่อยๆ จนขวดมีหลากสีสวยงาม ขั้นสุดท้าย ครูให้น้องวางพู่กัน แล้วใช้นิ้วจุ่มสีน้ำเงิน แต้มลงไปบนขวดเป็นจุดๆ จากนั้นผู้เขียนใช้สีเขียวเพ้นท์ทับลงบนฝาขวด สรุปว่าน้องได้ขวดลายน่ารักฝีมือตัวเองไปใช้หนึ่งใบ ^^

ข้างบนนี้น้องเวฬาได้ลองพิมพ์ภาพลงบนไม้ไอศกรีม ที่ผู้เขียนนำมาติดกาวต่อกันเป็นแผ่น และทาสีอะครีลิคเอาไว้ก่อนแล้ว จากนั้นผู้เขียนนำฟองน้ำสำหรับล้างจาน  ใช้หนังยางรัดตรงกลาง เพื่อให้ฟองน้ำมีรูปทรงเหมือนผีเสื้อ แล้วทาสีลงไปบนฟองน้ำ ให้มีหลากหลายสีตัดกัน  จากนั้นให้น้องเวฬาใช้มือกดฟองน้ำลงไปบนแผ่นไม้ เพื่อให้ได้รูปผีเสื้อที่สวยงาม ซึ่งก็แน่นอนว่า จุดใดที่น้องออกแรงกดไม่ทั่วถึง ครูก็จะช่วยกดซ้ำด้วยเพื่อให้ภาพสมบูรณ์ขึ้น ขั้นสุดท้ายผู้เขียนใช้พู่กันจุ่มสีวาดหนวดผีเสื้อ และใช้กระดุมติดตกแต่งลงไป ให้เป็นหัวของผีเสื้อ งานทั้งสี่ชิ้นนี้นำไปติดตกแต่งผนัง หรือจะใช้เป็นที่รองแก้ว ก็ดูน่ารักไม่หยอก ^^

ภาพข้างบนนี้เป็นงานชิ้นแรกของน้องเวฬา ในการมาเรียนศิลปะกับผู้เขียน ^^ ตอนนั้นผู้เขียนไปเจอไม้กระดานแผ่นขนาดกลาง ขอบฉลุลายสวยงาม ตรงกลางเป็นสีดำ มีขาตั้งให้ด้วย ที่ร้านอุปกรณ์เครื่องเขียนและกิฟท์ช็อป จึงนำมาให้น้องใช้นิ้วมือจุ่มสีอะครีลิคที่มีประกายระยิบระยับสวยงาม แล้วลาก-แต้มสีลงบนแผ่นไม้นี้ เมื่อสีประกายชิมเมอร์มาอยู่บนพื้นดำจะดูเด่นมากขึ้น ^^ ตอนนั้นน้องยังไม่เคยทำงานศิลปะใดๆ มาก่อน ครูต้องช่วยจับนิ้วน้องมาจุ่มสี แล้วลาก-แต้มให้ดูเป็นตัวอย่าง เพื่อสอนให้รู้วิธีบังคับมือตัวเอง จนภายหลังเริ่มทำได้ด้วยตัวเองบ้างเล็กน้อย จุดไหนที่แต้มสีจางเกินไป ผู้เขียนก็ช่วยจับนิ้วมาแต้มซ้ำ โดยทั้งหมดนี้ครูเป็นคนกำหนดเรื่องราวให้ ว่าจะลาก-แต้มสีเป็นรูปต้นไม้และพุ่มไม้ เพราะต้องการให้ได้รู้จักรูปทรงของต้นไม้ ว่าต้องมีลำต้น ใบ กิ่งก้านสาขา ฯลฯ และได้คุ้นเคยกับสีสันแปลกตาในภาพ อย่างสีทอง สีบรอนซ์ และสีแดงประกาย ซึ่งผู้เขียนได้หัดให้น้องออกเสียงชื่อสีเหล่านี้ด้วย และเพื่อให้รูปมีเรื่องราวสมบูรณ์มากขึ้น ผู้เขียนนำดาวสีม่วง และผีเสื้อสีฟ้าสดใส มาติดลงไปในภาพด้วย งานชิ้นนี้เป็นความพยายามของผู้เขียนในการปลูกฝังให้เด็กรู้จักวิธีการเล่าเรื่องหรือ story telling ผ่านงานศิลปะตั้งแต่อายุยังน้อย แม้ว่าวัยของน้องและมือเล็กๆ ที่ยังทำอะไรได้ไม่ถนัดนัก ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากครูอยู่มาก แต่ก็เป็นขั้นแรกในการแนะนำให้เด็กเล็กได้รู้จักกับสีสัน วัสดุและพื้นผิว ตลอดจนสิ่งต่างๆ ในธรรมชาติรอบตัวเรา

ผลงานด้านบนเป็นของน้องก้อง ชั้น ป.2 รร. มารดาอุปถัมภ์ จ.แพร่ เกิดจากการที่ผู้เขียนมีแผ่นกระดานไม้ซึ่งตรงขอบฉลุลายสวยงาม และมีขาตั้งสำหรับให้ติดประกอบเข้าไป จึงนำมาให้น้องได้เพ้นท์สีลงไป โดยคิดหัวข้อว่าให้เป็นรูป Spirit Animal โดยให้เลือกสัตว์วิเศษที่น้องชอบมากที่สุดและจะถือเป็นสัญลักษณ์ประจำตัว น้องก้องจึงเลือกนกฟีนิกซ์ เพราะครูเล่าให้ฟังว่านกฟีนิกซ์เป็นสัญลักษณ์ของการเกิดใหม่และความเป็นอมตะ ทั้งนี้ผู้เขียนหาภาพตัวอย่างนกฟีนิกซ์ในอินเทอร์เน็ตมาให้น้องเลือกเอง ซึ่งน้องก็เลือกภาพฟีนิกซ์ที่มีปีกและขนหางโค้งละเอียดงดงามราวกับเปลวไฟ ภาพนี้ผู้เขียนเห็นว่ายากเกินไปที่จะให้น้องวาดเอง จึงร่างโครงสร้างและรายละเอียดภายในตัวนกให้ทั้งหมด แต่ฝึกให้น้องใช้พู่กันลงสีทับบนเส้นที่ครูร่างไว้ โดยผู้เขียนลงสีให้ดูเป็นตัวอย่างและสอนวิธีใช้พู่กันลากเส้นให้โค้งสวยงาม จากนั้นน้องใช้พู่กันจุ่มสีอะครีลิคแล้ววาดลงไปทีละเส้น และผู้เขียนให้น้องใช้สีทองเพ้นท์ลงไปบนกรอบภาพที่เป็นลายฉลุและขาตั้งภาพ ขั้นสุดท้ายใช้กาวร้อนทาด้านหลังภาพและนำขาตั้งมาติดประกอบเข้าไป ทำให้ได้ภาพนกฟีนิกซ์ที่สวยงาม นำไปใช้ประดับตกแต่งห้องได้ ^^

งานชิ้นนี้เป็นของน้องก้องเช่นเดียวกัน ต้องออกตัวก่อนว่า ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับเทศกาลอีสเตอร์ของชาวตะวันตกทั้งสิ้น ;-D เหตุเกิดจากการที่ผู้เขียนไปเห็นไข่ของเล่นที่ดูน่ารักในร้านขายของจิปาถะ จึงซื้อมาให้น้องก้องได้เพ้นท์สนุกๆ ^^ โดยใช้สีที่มีประกายระยิบระยับในโทนเดียวกับอัญมณีต่างๆ เพื่อให้ได้ไข่ที่ดูมหัศจรรย์ไปอีกแบบ ^^ งานนี้ต้องบอกว่าเป็นการร่วมด้วยช่วยกันระหว่างครูกับนักเรียน เพราะเวลามีจำกัด ผู้เขียนกับน้องก้องจึงต้องช่วยกันเพ้นท์สีพื้นให้แห้งก่อน จากนั้นเติมลวดลายเข้าไปภายหลัง  โดยช่วยกันเขียนลายบนไข่จำนวนคนละครึ่ง เมื่อสำเร็จแล้วก็ได้ไข่หลากหลายสีสันและลวดลาย ซึ่งเมื่อนำมาวางรวมกันแล้วดูสวยดี ผู้เขียนจึงทำรังนกน่ารักๆ มาไว้ใส่ไข่  ด้วยการเป่าลูกโป่งให้เป็นลูกกลมสวย จากนั้นใช้ไหมพรมสีเหลืองอ่อนและเข้ม ชุบกาวจนชุ่ม นำเส้นไหมพรมมาพันรอบๆ ลูกโป่งจนเต็ม เมื่อเส้นไหมพรมแห้งแข็งและอยู่ตัวดีแล้ว ก็เอาเข็มจิ้มลูกโป่งให้แตก จากนั้นหยิบเอาเศษลูกโป่งออกมา ก็จะได้ไหมพรมสานกันเป็นรูปวงกลม เมื่อพับไหมพรมลงครึ่งหนึ่ง ก็จะได้รังนกกลมๆ ไว้ใส่ไข่อย่างที่เห็น ^^

งานชิ้นนี้เกิดจากการที่ผู้เขียนไปได้จักรยานไม้คันเล็กๆ น่ารักมาจากกาดกองเก่า หรือกาดพระนอน (ลักษณะเหมือนตลาดนัดหรือถนนคนเดิน) จ.แพร่ จึงนำมาให้น้องก้องได้เพ้นท์สีอะครีลิคลงไป โดยผู้เขียนเป็นคนออกแบบคร่าวๆ ให้ ว่าส่วนท้ายรถจักรยานซึ่งเป็นช่องทรงกระบอก สามารถนำมาใส่ของได้ (ในภาพได้ใส่ดอกไม้ลงไป) ให้น้องเพ้นท์ลายบนไม้แต่ละแผ่นสลับกัน โดยไม้แผ่นหนึ่งเพ้นท์ลายเส้นโค้งและใบไม้ให้ดูอ่อนช้อย ส่วนอีกแผ่นจะต้องเพ้นท์ลายรูปทรงเรขาคณิต สลับกันเช่นนี้ไปจนครบวงรอบ ซึ่งน้องก็สามารถทำได้สวยเลยทีเดียว ^^ ทั้งนี้ส่วนใหญ่ผู้เขียนเลือกสีให้ เพราะน้องยังไม่แม่นเรื่องสี ว่าต้องเลือกสีอะไรมาใช้ให้ตัดกับสีพื้นหลัง เมื่อเพ้นท์ส่วนที่ใส่ของเสร็จก็ใกล้หมดเวลาพอดี ครูจึงต้องรีบสรุปงานด้วยการเพ้นท์ลายบนส่วนอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่จุดเด่นของจักรยาน เช่น แฮนด์ ล้อ โครงด้านหน้า และเบาะนั่งให้ เพราะถ้าให้น้องทำเอง ต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก งานจะไม่เสร็จทันในเวลาที่กำหนดไว้ ก็สรุปว่าน้องก้องได้จักรยานไม้คันน่ารักไปไว้ใส่ของใช้ เครื่องเขียนต่างๆ ซึ่งน้องบอกว่า นี่เป็นโปรเจ็คต์ที่ชอบที่สุดเท่าที่เคยทำมาเลยทีเดียว ^^

งานชิ้นนี้เป็นของน้องเนเน่ ชั้น ป.4 รร.เทพนารี จ.แพร่ เกิดจากผู้เขียนมีแผ่นไม้รูปนกฮูก ซึ่งตกแต่งด้วยรูปดอกไม้สวยงาม และมีช่องคล้ายตะกร้าสำหรับใส่ของ จึงนำมาให้น้องได้เพ้นท์สีสันและลวดลายลงไป เราตกลงกันว่าจะเพ้นท์ไม้แต่ละแผ่นให้ไล่สีกันสวยงาม ส่วนการเพ้นท์สีบนดอกไม้ ก็เพิ่มลูกเล่นด้วยการวาดกลีบเล็กซ้อนอยู่ในกลีบใหญ่อีกที ใบไม้และก้านดอกมีการไล่เฉดสีเขียวอ่อน-เข้มให้ดูสวยงามมากขึ้น ส่วนที่ยากสุดก็คงเป็นตะกร้า ที่ผู้เขียนให้น้องเพ้นท์สีพื้นซึ่งเป็นสีเขียวหลายเฉดลงไปก่อน จากนั้นให้เขียนลายเถาวัลย์และใบไม้ลงไปเพื่อให้มีรายละเอียดมากขึ้น ซึ่งน้องก็ตั้งใจทำอย่างมาก มีบางจุดที่มือสั่นหรือกะระยะพลาดจนทำให้เถาวัลย์ไม่สมบูรณ์ไปบ้าง ผู้เขียนก็จะช่วยแก้ไขจุดผิดพลาดเล็กน้อยเหล่านั้นให้ งานชิ้นนี้น้องบอกว่าภูมิใจมาก เพราะนอกจากจะได้แสดงฝีมือเพ้นท์แล้ว ยังได้นกฮูกไม้ไปไว้ใช้ใส่ของอีกด้วย ^^

ภาพด้านบนนี้เป็นงานของน้องขวัญ วัยย่างสี่ขวบ ชั้นเนิร์สเซอรี รร. อบต. หนองน้ำรัด จ.แพร่ งานนี้คุณแม่ของน้องได้สั่งซื้อชุดน้ำชาจิ๋ว ที่มีทั้งกาน้ำชา เหยือก และถ้วยชาพร้อมจานรอง โดยในกล่องมีสีและพู่กันมาให้พร้อม เพื่อให้น้องขวัญได้สนุกกับการเพ้นท์สีและลวดลายลงไปบนชุดน้ำชานี้ สีที่ให้มาเป็นแบบล้างน้ำออกได้ ดังนั้นสามารถล้างสีเก่าออกและนำมาเพ้นท์ใหม่ได้หลายครั้งตามต้องการ ทั้งนี้ในตอนแรกผู้เขียนกับน้องขวัญช่วยกันเพ้นท์สีพื้นก่อน เมื่อสีแห้งดีแล้ว ก็เติมลวดลายลงไป  โดยผู้เขียนบอกน้องว่าให้ใช้พู่กันจุ่มสีอะไร แต้มสีลงตรงจุดไหน เป็นรูปอะไร ทั้งนี้ก็เพื่อปลูกฝังให้รู้จักการเล่นสีสันและลวดลายที่ตัดกัน รวมถึงฝึกใช้พู่กันลากหรือแต้มเป็นรูปทรงต่างๆ เช่นเส้นตรง เส้นโค้ง หรือวงกลม ซึ่งน้องก็สามารถทำได้ดีทีเดียวสำหรับเด็กวัยนี้ รอให้โตอีกนิด  ครูก็น่าจะสามารถปล่อยให้สร้างสรรค์งานของตัวเองได้อย่างเต็มที่ เพราะเรียนรู้เทคนิคเบื้องต้นได้หลายอย่างแล้ว ^^

งานชิ้นนี้ผู้เขียนนำกล่องใส่ไอโฟนที่ไม่ใช้แล้ว มาให้น้องขวัญเพ้นท์สีอะครีลิคลงไป เป็นการรีไซเคิลของเหลือใช้เพื่อให้นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้และดูสวยงามด้วยในเวลาเดียวกัน โดยเริ่มจากการเพ้นท์สีพื้นลงไปก่อน เมื่อแห้งแล้วก็ฝึกให้น้องใช้พู่กันวาดลายลงไปบนกล่อง สำหรับเส้นตรง น้องทำได้ดีพอสมควร แต่เส้นโค้งยังทำไม่ค่อยได้ ครูจึงต้องช่วยจับมือลากเส้นให้โค้งสวยงาม สำหรับการใช้พู่กันแต้มสีลงไปเป็นจุดวงกลม น้องทำได้ดีเลยทีเดียว กล่องนี้เมื่อเพ้นท์เสร็จแล้ว ผู้เขียนนำใบไม้และดอกไม้ประดิษฐ์มาปักลงไปให้เต็ม ก็ดูน่ารักดีเหมือนกัน ^^

งานข้างบนเป็นของน้องพัชรจัง ขณะนั้นอยู่ชั้นป.4 รร.มารดาอุปถัมภ์ จ.แพร่ ผู้เขียนนำขวดแก้วมาพ่นสเปรย์อะครีลิคเตรียมไว้ 1 เซ็ท เป็นสีเงิน สีม่วง และสีฟ้า จากนั้นได้ออกแบบลายไว้บนกระดาษก่อน เพื่อให้น้องดูแล้วแสดงความคิดเห็นว่า ชอบหรือไม่ชอบ ต้องการนำเสนอไอเดียอะไรหรือไม่ (ที่ออกแบบให้ดูก่อนเพื่อต้องการให้เกิดแรงบันดาลใจ) แต่น้องบอกว่าชอบลายตัวอย่างนี้แล้ว 😉 ครูจึงหัดให้น้องจับพู่กัน และลองวาดลายลงบนกระดาษก่อนลงขวดจริง เมื่อถึงเวลาวาดลงขวด ผู้เขียนก็ช่วยจับขวดให้ ส่วนน้องก็ค่อยๆ ใช้พู่กันเขียนลายลงไป จุดใดที่มีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆ ครูก็ช่วยแก้ไขให้ ส่วนเรื่องการเลือกสี ผู้เขียนเป็นคนเลือกว่าใช้สีอะไร ตรงจุดไหน เพื่อให้ขวดทั้งสามชิ้นมีลวดลายและสีเข้ากันเป็นเซ็ท ทั้งนี้เพราะต้องการให้ได้เรียนรู้เรื่องเทคนิคการวาดและการจับสีมาผสมผสานกันให้ดูสวย น้องจึงได้ขวดกลับไปใช้ที่บ้าน 1 เซ็ท สำหรับใส่อุปกรณ์เครื่องเขียนหรือของกระจุกกระจิก ก็ถือเป็นการรีไซเคิลเอาวัสดุที่จะทิ้งแล้วกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างสวยงามทีเดียว สำหรับก้อนหินสีสวยที่วางเคียงกับขวดนั้น เป็นฝีมือการออกแบบและลงสีของน้องเอง ซึ่งเมื่อนำมาวางรวมกันแล้วก็น่ารักดี ^^

ผลงานข้างต้นทั้งหมด เป็นความพยายามของผู้เขียนที่จะให้เด็กได้ทำงานศิลปะบนพื้นผิวของวัสดุที่หลากหลาย โดยไม่ได้จำกัดว่างานวาดหรืองานพิมพ์ภาพต้องทำบนกระดาษเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพื่อไม่ให้เด็กรู้สึกเบื่อและที่สำคัญจะได้ภาชนะซึ่งผ่านการตกแต่งลงสีใหม่กลับไปใช้งานจริง เป็นความภูมิใจของเด็กๆ ด้วย ผู้เขียนเชื่อว่างานศิลปะนั้นไม่จำเป็นต้องประดับไว้ในแกลลอรี พิพิธภัณฑ์ หรือถูกแขวนไว้บนฝาผนังบ้านเท่านั้น แต่เราสามารถสร้างสรรค์ศิลปะไว้บนวัตถุเครื่องใช้ในบ้านหรือภาชนะต่างๆ เป็นการประยุกต์หรือผสมผสานเอาศิลปะมาไว้ใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน นอกจากนี้การที่เด็กๆ ได้ตั้งสมาธิ มุ่งมั่นจดจ่ออยู่กับการลงสีหรือวาดลวดลายลงบนชิ้นงาน ก็เป็นการปลูกฝังนิสัยความละเอียดอ่อนในการทำงาน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นมากสำหรับการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพต่อไป

บทความนี้จะขอนำเสนอผลงานศิลปะเด็กเช่นเดิม โดยจะกล่าวถึงงานปั้นแป้งโดว์เป็นรูปทรงต่างๆ ทั้งที่เลียนแบบธรรมชาติและที่จินตนาการขึ้นเอง งานปั้นนี้เด็กๆ ชอบมากและทำอย่างสนุกสนาน เพราะการได้ใช้มือสัมผัสก้อนแป้งนุ่มๆ ที่มีกลิ่นหอมเหมือนขนม นอกจากจะเป็นการฝึกฝนกล้ามเนื้อมัดเล็กแล้ว ยังช่วยกระตุ้นประสาทสัมผัส ทำให้รู้สึกเพลิดเพลินไปกับเนื้อสัมผัส สี และกลิ่นของแป้ง ไม่น่าแปลกใจว่าทำไมเด็กยุคนี้ถึงหลงใหลในของเล่นที่ได้ใช้มือบีบ นวด คลึง อย่างสไลม์และสกุชชี่ ทั้งนี้ก็เพราะธรรมชาติของเด็กมีความอยากรู้อยากเห็นสิ่งต่างๆ รอบตัว การได้สัมผัสและทำความรู้จักกับวัตถุต่างๆ ถือเป็นรากฐานสำคัญที่จะไปเสริมสร้างพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจของพวกเขา

ผลงานข้างบนนี้เกิดขึ้นในการเรียนศิลปะครั้งแรกๆ ของน้องพัชรจัง ขณะนั้นอยู่ชั้น ป.4 รร. มารดาอุปถัมภ์ จ.แพร่  ที่เลือกงานปั้นมาให้ทำก่อน ก็เพราะเป็นงานที่สรุปให้จบได้เร็วกว่างานวาด ซึ่งต้องใช้เวลาต่อเนื่องหลายครั้งกว่าจะเสร็จสิ้น ที่สำคัญน้องเป็นคนชอบขนมสวยๆ และมีความฝันอยากเป็นเจ้าของร้านเบเกอรี่ ผู้เขียนจึงคิดหัวข้อให้เลยว่า จะปั้นแป้งโดว์เป็นเค้กที่สวยงาม ทว่าการที่น้องไม่เคยมีประสบการณ์ในการออกแบบงานปั้นหรือขนมมาก่อน ผู้เขียนจึงคิดเรื่องขนาด รูปทรง รายละเอียด และสีสันของเค้กให้ทั้งหมด เพื่อเป็นตัวอย่างในน้องได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องการตกแต่ง การใส่รายละเอียด การเลือกสี และการจัดวางชิ้นงานให้ดูมีสไตล์ ทว่ารายละเอียดทุกอย่าง น้องมีส่วนช่วยปั้นแทบทั้งหมด ทั้งกลีบดอกไม้ ใบไม้ สตรอเบอร์รี ส้ม ลายจุด ลายเส้น ฯลฯ โดยผู้เขียนแสดงวิธีปั้นให้ดูทีละอย่าง แล้วให้น้องปั้นตาม เมื่อได้ชิ้นงานที่เป็นรายละเอียดเล็กๆ เหล่านี้ครบแล้ว ผู้เขียนก็นำทุกอย่างมาประกอบเข้าด้วยกัน แล้วจัดวางให้สวยงาม

ด้านบนนี้เป็นกิจกรรมที่ผู้เขียนได้บูรณาการเอาศิลปะเข้าไปไว้ในวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้เด็กๆ มีความสุขในการเรียนรู้คำศัพท์  โดยงานชิ้นนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ผู้เขียนได้สอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาหาร ขนม และเครื่องดื่มต่างๆ ให้แก่หนูดี ชั้น ป.4 และเอญ่า ชั้น ป.5 รร. เจริญศิลป์ จ.แพร่ จากนั้นในตอนท้ายคาบเรียน ผู้เขียนก็ได้พูดชื่อขนมหวานหลายชนิดเป็นภาษาอังกฤษ แล้วให้ทั้งสองคนปั้นแป้งโดว์เป็นขนมชนิดนั้น  โจทย์ข้อแรกคือ fancy cake ข้อสองคือ icecream และข้อสุดท้ายคือ pancake เด็กทั้งสองสนุกกับการปั้นมาก และสามารถออกแบบขนมออกมาได้น่ารักเลยทีเดียว โดยที่ผู้เขียนช่วยออกความเห็นเรื่องการใช้สี และการตกแต่งรายละเอียดของขนมให้ออกมาดูดีมากขึ้น

 

งานชิ้นนี้เป็นของน้องก้อง ชั้น ป.2  รร. มารดาอุปถัมภ์ น้องก้องเคยทำงานศิลปะด้านอื่นมาหลายชิ้นแล้ว จึงอยากลองปั้นดูบ้าง ผู้เขียนก็เลยให้เริ่มจากงานที่ค่อนข้างง่ายก่อน นั่นคือการปั้นผลไม้หลายชนิด เช่น ส้ม แอปเปิ้ล สตรอเบอร์รี มังคุด องุ่น มะม่วง มะนาว แก้วมังกร ฯลฯ ซึ่งผู้เขียนก็ช่วยสอนวิธีปั้นและวิธีตกแต่งรายละเอียดเพื่อให้ผลไม้ที่ปั้นออกมามีความน่ารักสมจริงมากขึ้น การปั้นผลไม้เป็นงานที่ไม่ยากเกินความสามารถของเด็กวัยนี้ เพราะรูปทรงของผลไม้ไม่ซับซ้อนมากนัก เมื่อปั้นเสร็จแล้ว ผู้เขียนได้นำผลไม้เล็กๆ เหล่านี้มาเสียบลงบนกิ่งก้านของต้นดอกแก้ว (ที่ใช้กิ่งไม้ชนิดนี้ก็เพราะมีความเหนียวทนทาน ใบไม่เหี่ยวง่าย เก็บไว้ได้นานกว่ากิ่งไม้ชนิดอื่น) เมื่อจัดวางลงในภาชนะแล้วก็ทำให้ได้ช่อผลไม้จิ๋วที่ดูน่ารักดี สามารถใช้ตกแต่งห้องหรือสถานที่ต่างๆ ได้

นี่เป็นอีกชิ้นงานที่ผู้เขียนได้บูรณาการเอาศิลปะเข้าไปในวิชาภาษาอังกฤษด้วย เจ้าของผลงานนี้คือน้องทับทิม ขณะนั้นอยู่ชั้น ป.4 รร. ปรินส์รอแยลวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ เราตกลงกันว่าจะเล่นเกมปั้นแป้งโดว์ โดยผู้เขียนจะเป็นคนพูดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ และหากผู้เขียนกล่าวคำใดออกมา น้องต้องปั้นแป้งให้เป็นสิ่งนั้น  เนื่องด้วยเวลาที่มีจำกัด น้องจึงได้ปั้นออกมาเป็นสามสิ่ง คือ caterpillar, flower garden และ butterfly  ซึ่งผู้เขียนก็ช่วยออกความคิดเห็นเรื่องการใช้สี การใส่รายละเอียด และการจัดวางชิ้นงานเพื่อให้ดูน่าสนใจมากขึ้น

งานชิ้นนี้เป็นของน้องขวัญ วัยย่างสี่ขวบ รร. อบต. หนองน้ำรัด จ.แพร่  ผู้เขียนต้องการให้น้องได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก ด้วยการปั้นแป้งโดว์เป็นรูปทรงง่ายๆ อย่างก้อนกลม (ใช้ทำกลีบดอกไม้, ตัวหนอน, หัว ตา และปลายหนวดของหนอนและผีเสื้อ) เส้นยาวๆ  (ทำเป็นก้านดอกไม้และหนวดผีเสื้อ) หรือกดแป้งเป็นแผ่นแบนๆ แล้วใช้สองนิ้วบีบปลายแผ่นแป้งให้แหลม เพื่อทำรูปใบไม้ ทั้งหมดนี้ผู้เขียนเป็นคนคิดเรื่องราว เลือกสีของแป้งโดว์ และกะปริมาณแป้งแต่ละชิ้นให้ ส่วนน้องมีหน้าที่ปั้นแป้งนั้นเป็นรูปทรงต่างๆ ข้างต้นตามที่ครูสอน  จากนั้นผู้เขียนชี้จุดให้น้องนำก้อนแป้งที่ปั้นแล้วไปแปะลงบนตำแหน่งต่างๆ บนกระดาษ แล้วใช้นิ้วค่อยๆ กดแป้งให้ติดลงไป เมื่อนำก้อนแป้งที่เป็นรูปทรงง่ายๆ อย่างวงกลม วงรี เส้นยาว หรือแผ่นแบนๆ มาวางรวมกัน ก็สามารถสร้างสรรค์ภาพที่มีเรื่องราวอยู่ในนั้นได้ ^^ เรียกว่าแทนที่จะใช้ดินสอ ปากกา หรือสีประเภทต่างๆ ในการวาดเรื่องราวลงบนกระดาษ เราก็หันมาใช้แป้งโดว์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวแทน

ภาพข้างบนนี้เป็นผลงานของน้องพลอย ชั้น ป.3 รร. เมธังกราวาส จ.แพร่ ระหว่างที่กำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ น้องพลอยเสนอว่าอยากเล่นเกมปั้นแป้งโดว์ ตามโจทย์คำศัพท์ภาษาอังกฤษเช่นเดียวกับที่พวกรุ่นพี่เคยเล่นกันมาแล้ว ครูจึงกำหนดหัวข้อว่าจะต้องปั้นแป้งโดว์เป็น  animals โดยตัวแรกคือ snail ตามด้วย fish, bird และ bear ตามลำดับ (เวลามีจำกัดจึงให้ปั้นแค่สี่ตัวนี้) ซึ่งน้องก็สามารถปั้นออกมาได้ดีและเป็นคนออกแบบชิ้นงานเองเกือบทั้งหมด ผู้เขียนช่วยแนะนำบ้างเรื่องการเพิ่มรายละเอียดและการเลือกสีให้ตัดกันเพื่อให้ผลงานดูเด่นขึ้น เมื่อนำทั้งสี่ชิ้นมาจัดวางรวมกัน ก็ดูเหมือนสวนสัตว์ขนาดย่อมที่น่ารักเลยทีเดียว ^^

สองภาพสุดท้ายนี้เป็นผลงานของหนูวี่ ขณะนั้นอยู่ชั้น ป.4 รร. มารดาอุปถัมภ์ น้องต้องการจะปั้นรูปลูกบอลสัตว์ (animal balls) ตามไอเดียในหนังสือสอนงานปั้นสำหรับเด็ก พวกเราจึงนำหนังสือเล่มนั้นมากางดูระหว่างปั้นเพื่อเป็นตัวอย่าง สำหรับภาพที่หนึ่ง เป็นการลองปั้นครั้งแรกของน้อง ซึ่งขณะนั้นยังไม่คล่องนัก จึงปั้นออกมาได้ตัวเดียวคือนกเพนกวินสีฟ้าเข้ม ส่วนอีกสองตัวคือปูสีแดงกับเต่าสีน้ำตาลนั้นเป็นฝีมือของครูที่ปั้นออกมาประชันกันเล่นๆ ^^ ส่วนภาพที่สอง เมื่อน้องปั้นเริ่มคล่องแล้ว ก็ทำให้ผลิตผลงานออกมาได้มากขึ้น รูปกระต่ายสีขาว ปลาหมึกสีแดง และลูกเจี๊ยบสีเหลือง เป็นผลงานของน้อง ขณะที่หมีสีฟ้า กวางสีส้ม และตัววอลรัสสีเขียวเป็นฝีมือของครู ^^

ผู้เขียนคิดว่างานปั้นนั้นไม่ได้สร้างความสนุกสนานให้กับเด็กอย่างเดียว ผู้ใหญ่ก็สามารถทำงานปั้นเพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัส สร้างความเพลิดเพลินใจ ผ่อนคลายความตึงเครียดได้ ทว่าอาจเปลี่ยนจากแป้งโดว์ซึ่งไม่สามารถเก็บรักษาชิ้นงานไว้ได้นาน มาเป็นวัสดุอย่างอื่นที่คงทนถาวรกว่าได้ เช่นดินปั้นโมเดล ซึ่งเมื่อทิ้งไว้ให้แห้ง ก็จะสามารถเพ้นท์สีทับลงไป ทำให้สามารถสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการ ที่เก็บไว้เป็นคอลเลคชั่นของสะสมหรือของแต่งบ้านได้

วันนี้ก็จะขอนำเสนอผลงานของนักเรียนที่มาศึกษาวิชาศิลปะกับผู้เขียนเช่นเดิม ซึ่งในบทความนี้จะกล่าวถึงผลงานที่เด็กๆ ได้ใช้นิ้วแต้มสีลงไปบนกระดาษ โดยมีอุปกรณ์สำคัญคือสีที่เรียกว่า finger paint ภาพทั้งหมดเกี่ยวกับความงามของผลิตผลในธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ ดอกไม้ ผลไม้ต่างๆ ผลงานอีกประเภทคืองานพิมพ์ภาพลงบนกระดาษ โดยใช้วัสดุธรรมชาติอย่างผัก ผลไม้จากตลาด และดอกไม้ ใบไม้ที่เก็บได้ในบ้านผู้เขียนเอง สุดท้ายคืองานที่ใช้ใบไม้แห้งและธัญพืชต่างๆ หรือแม้กระทั่งกระดุมหลากสี นำมาติดกาวลงไปบนกระดาษเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติที่สวยงาม

งานชิ้นแรกเป็นของน้องเวฬา วัยย่างสามขวบ รร. เทพนารี จ.แพร่ สีที่ใช้คือ finger paint ซึ่งเด็กเล็กสามารถใช้นิ้วจุ่มสีแล้วแต้มหรือป้ายลงบนพื้นผิวที่ต้องการได้ง่าย  เนื้อสีบางเบา เช็ดล้างทำความสะอาดง่าย ที่สำคัญอ่อนโยนต่อผิวบอบบางของเด็ก ^^ งานชิ้นนี้น้องได้เรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงและสีของผลไม้หลายชนิด ด้วยการที่ผู้เขียนให้น้องใช้นิ้วมือจุ่มสี แล้วช่วยจับมือหนูแต้มหรือป้ายสีลงบนกระดาษ เป็นรูปผลไม้ต่างๆ โดยครูสอนให้เรียกชื่อผลไม้เหล่านี้ทุกชนิดด้วย ซึ่งน้องก็สนใจและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ^^

ภาพนี้ใช้สี finger paint เช่นเดียวกัน เป็นงานของน้องขวัญ วัยย่างสี่ขวบ รร. อบต. หนองน้ำรัด จ.แพร่ เกิดจากการที่ผู้เขียนต้องการฝึกให้ใช้นิ้วมือและแปรงแบบต่างๆ จุ่มสีแล้วแต้มลงบนกระดาษ ทั้งนี้ผู้เขียนเห็นว่าหากจะให้ภาพมี story หรือเรื่องราวในตัวเอง การแต้มสีเป็นรูปธรรมชาติ ต้นไม้ ใบไม้ ดอกไม้ ดูจะทำได้ง่ายที่สุดแล้ว ในส่วนของการใช้นิ้วแต้มบนกระดาษนั้นน้องสามารถทำได้ เพียงแต่ยังไม่ทราบตำแหน่งว่าควรจะวางหรือกระจายจุดสีไปตรงไหนบ้าง ควรตวัดหรือลากนิ้วมืออย่างไร เพื่อให้เกิดรูปต้นไม้ พุ่มไม้ ดอกไม้ ฯลฯ ตามที่ต้องการ ผู้เขียนจึงเป็นคนเลือกสีและชี้จุดให้ เมื่อน้องใช้นิ้วจุ่มสีแล้ว ก็ทำการกดหรือลากนิ้วลงไปตรงจุดนั้น  หากกดไม่แรงพอ  ไม่เป็นรูปเป็นร่าง หรือสีจางเกินไปจนมองไม่เห็น ผู้เขียนก็ช่วยจับมือน้องแล้วลาก-แต้มให้ดูเป็นตัวอย่าง เพื่อให้เข้าใจว่าควรลงน้ำหนักมือเท่าไร  จึงจะได้ภาพที่ต้องการ นอกจากนี้น้องยังได้ใช้แปรงหลายแบบจุ่มสี แล้วนำไปกดลงบนกระดาษตามจุดที่ผู้เขียนชี้บอกให้  ภายหลังน้องเริ่มเก่ง ไม่ต้องให้ครูกำกับ ก็สามารถใช้นิ้วจุ่มสีมาแต้มได้เองตามชอบ เป็นรูปดอกไม้เล็กๆ ที่ขึ้นแทรกอยู่ทั่วไปในภาพ ^^ และยังออกไอเดียเองว่า จะทำรูปผีเสื้อ โดยใช้นิ้วแต้มสีชมพู ทำเป็น 4 ปีก ครูก็เลยช่วยจับนิ้วหนูแต้มปีกด้านบนให้ยาวสวยขึ้นกว่าเดิม พร้อมกับเติมหัวและตัวผีเสื้อเข้าไปด้วย ^^

งานชิ้นนี้เป็นของหนูวี่ ขณะนั้นอยู่ชั้น ป.4 รร. มารดาอุปถัมภ์ จ.แพร่ เป็นงานพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติ โดยใช้ดอกไม้ ใบไม้ที่เก็บได้ในบ้านผู้เขียนเอง รวมทั้งผักต่างๆ เช่น หัวกะหล่ำปลี จากตลาดสด ทั้งนี้ผู้เขียนเป็นคนเลือกสีและกำหนดจุดในการวางภาพให้กับน้อง เพราะขณะนั้นหนูวี่ยังไม่มีความรู้เรื่องการจัดองค์ประกอบภาพมาก่อน งานชิ้นนี้ถือเป็นงานแรกของน้องในการมาเรียนศิลปะกับผู้เขียน น้องต้องนำวัสดุธรรมชาติเหล่านี้จุ่มลงในสีอะครีลิคแล้วนำไปกดทับลงบนภาพ จนได้รูปช่อดอกไม้ที่สวยงาม ขั้นสุดท้ายผู้เขียนใช้พู่กันจุ่มสีเขียววาดกิ่งก้านของช่อดอกไม้นี้ให้สมบูรณ์ขึ้น

รูปนี้เป็นงานพิมพ์ภาพจากวัสดุธรรมชาติเช่นเดียวกัน เป็นผลงานของน้องเวฬา ซึ่งผู้เขียนจัดให้พิมพ์ภาพแอปเปิ้ลและพริกลงบนกระดาษสา เพื่อให้ได้ลวดลายที่น่ารักบนกระดาษ  สามารถนำไปใช้ห่อของขวัญได้ ผู้เขียนใช้แอปเปิ้ลผ่าครึ่ง ทาสีอะครีลิคที่มีประกายชิมเมอร์ลงไป แล้ววางแอปเปิ้ลด้านที่ทาสีไว้ลงบนกระดาษ โดยให้น้องใช้มือเล็กๆ ช่วยกด ผู้เขียนใช้วิธีการเดียวกันนี้กับพริกเขียว โดยทาสีลงบนพริก แล้วให้น้องใช้มือกดจนรูปพริกติดบนกระดาษ การพิมพ์ภาพพริกนี้มีปัญหามากกว่าการพิมพ์ภาพแอปเปิ้ล เพราะผิวของพริกมีความมันวาว ทำให้สีติดบนกระดาษไม่ค่อยสม่ำเสมอ ผู้เขียนจึงใช้พู่กันจุ่มสีทาเสริมลงไปให้ได้รูปพริกที่สมบูรณ์ขึ้น ขั้นสุดท้ายผู้เขียนใช้พู่กันจุ่มสีเขียววาดก้านแอปเปิ้ลเพื่อให้ดูน่ารักขึ้น ก็เป็นชิ้นงานที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นกระดาษห่อของขวัญที่มีลวดลายไม่ซ้ำใคร ^^

ภาพนี้เป็นผลงานของน้องขวัญ เกิดจากการใช้วัสดุในธรรมชาติ ทั้งใบไม้ ดอกไม้ ที่เก็บได้ในบ้านผู้เขียนเอง รวมถึงอุปกรณ์ในครัวอย่างช้อนพลาสติก ที่มีด้ามเป็นรูปหัวใจ นำมาจุ่มสีอะครีลิค แล้วกดทับลงไปบนกระดาษ ทั้งนี้ผู้เขียนเป็นคนเลือกใบไม้ ดอกไม้ให้ แล้วน้องหยิบใบไม้ ดอกไม้ จุ่มลงในสีที่ผู้เขียนเลือกไว้ จากนั้นนำไปกดทับลงบนภาพตามจุดที่ครูชี้บอก ทั้งนี้เพราะเป็นงานศิลปะชิ้นแรกในการมาเรียนกับผู้เขียน  น้องยังไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับศิลปะ การใช้สี หรือการจัดองค์ประกอบภาพมาก่อน จึงต้องการให้ได้เรียนรู้เรื่องการจัดวางรูปวัตถุต่างๆ ให้กระจายทั่วทั้งภาพ ไม่ไปกระจุกรวมกันอยู่จุดใดจุดหนึ่ง มีการวางระยะห่างของแต่ละดอก เพื่อให้แทรกใบเข้าไปได้ภายหลัง จนดูเป็นสวนดอกไม้ที่สวยงาม บางจุดผู้เขียนก็ให้น้องใช้นิ้วจุ่มสีแล้วลากลงบนกระดาษเป็นรูปกลีบดอกไม้ด้วย

งานชิ้นนี้เป็นของน้องขวัญเช่นเดียวกัน ซึ่งน่าจะเรียกได้ว่า vegetable art เพราะผู้เขียนได้นำผักหลายชนิดมาให้น้องได้ทำความรู้จักกับรูปทรง สี และผิวสัมผัสของมัน เริ่มต้นจากการนำชิ้นส่วนผักเหล่านั้นมาให้น้องทาสีลงไป ทั้งสีน้ำ และสีอะครีลิค  จากนั้นนำชิ้นส่วนที่ชุ่มสีไปกดทับลงบนกระดาษ ทำให้ได้ภาพที่สวยงาม ผักที่ใช้ก็ประกอบด้วย เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า ข้าวโพดอ่อน และก้านข้าวโพด แครอทหั่นเป็นรูปดาว มะเขือเทศผ่าครึ่ง รวมถึงผักใบเขียว อย่าง กะหล่ำปลี บร็อคโคลี โหระพา และผักกาดหอม ก็ถือเป็นการเรียนศิลปะที่บูรณาการเอาความรู้เรื่องผลิตผลในธรรมชาติเข้าไปด้วยในเวลาเดียวกัน

ภาพนี้เป็นงานของหนูวี่ ซึ่งผู้เขียนได้กำหนดหัวข้อให้ว่า จะทำภาพนกโทนสีอบอุ่น จากธัญพืช อย่างเมล็ดข้าวเปลือกและเมล็ดฟักทอง รวมทั้งใบไม้แห้งหลายรูปแบบที่เก็บได้ในบ้านผู้เขียนเอง ภาพนี้ครูเป็นคนร่างรูปนกให้ แล้วให้น้องทากาวร้อนลงบนภาพ จากนั้นหยิบธัญพืชและใบไม้แห้งติดลงไปบนภาพให้เกิดลวดลายสวยงามเป็นปีก หาง และขนนก โดยครูคอยกำกับให้ติดเมล็ดพืชและใบไม้ที่มีขนาดเหมาะสมกับส่วนต่างๆ ของตัวนก ขั้นสุดท้ายผู้เขียนใช้ดินสอสีวาดเท้าของนก รวมทั้งเติมใบไม้ลงไปเพื่อให้ภาพดูสมบูรณ์มากขึ้น

ภาพสุดท้ายนี้ เป็นการถ่ายทอดความงามของผลิตผลในธรรมชาติอย่างดอกไม้อีกเช่นเดียวกัน แต่ใช้วัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างกระดุมพลาสติคหลากสีสำหรับงานตัดเย็บ ซึ่งครูนำมาให้หนูวี่ได้ติดลงไปบนแผ่นกระดาษเป็นรูปดอกไม้หลายขนาด จากนั้นผู้เขียนใช้สีไม้วาดกิ่งก้านและใบเพิ่มลงไปเพื่อให้ดูเป็นต้นดอกไม้ที่สวยงาม

ผู้เขียนคิดว่า การสร้างงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ ในหัวข้อเกี่ยวกับความงามของธรรมชาติ เป็นการให้การเรียนรู้เบื้องต้นที่สำคัญมากแก่เด็กเล็กและเด็กประถม ทั้งนี้ก็เพราะเป็นการแนะนำให้พวกเขาได้รู้จักกับรูปทรง สีสัน และผิวสัมผัสของสิ่งต่างๆ รอบตัวเรา เป็นการปลูกฝังความรักและเคารพในธรรมชาติตั้งแต่วัยเด็ก เพื่อที่ว่าวันหนึ่งเมื่อพวกเขาเติบโตขึ้น จะสามารถดำเนินชีวิตที่สอดประสานกลมกลืนกับธรรมชาติ และช่วยดำรงรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรต่างๆ เพื่อส่งมอบให้คนรุ่นลูกหลานต่อไป